Publicado el Deja un comentario

Informació sobre els Cables

En aquest subapartat és pot veure el tema del cable elèctrics, les definicions i les parts dels cables elèctrics com per exemple la coberta, aïllament,..

Quins tipus de cables elèctrics hi ha?

Tipus de cables elèctrics:

En aquesta publicació de la nostra pàgina anem a ensenyar-vos de manera detallada i senzilla que tipus de cables elèctrics existeixen, perquè conegueu millor aquests productes i puguis triar l’adequat depenent de l’ús a què es vagi a destinar.

A més entrarem a conèixer aspectes com les mesures i colors dels cables més freqüents, els tipus d’aïllaments que s’utilitzen i els tipus de conductors.

Que és un cable elèctric?

 • Un cable elèctric és un element fabricat i pensat per a conduir electricitat. El material principal amb el qual estan fabricats és amb coure (pel seu alt grau de conductivitat) encara que també s’utilitza l’alumini que encara que el seu grau de conductivitat és menor també resulta mes econòmic que el coure.

Parts d’un cable elèctric:

Els cables elèctrics estan compostos pel conductor, l’aïllament, una capa de farciment i una coberta. Cada un d’aquests elements que componen un cable elèctric compleixen amb un propòsit que anem a conèixer a continuació:

 • Conductor elèctric: És la part del cable que transporta l’electricitat i pot estar constituït per un o més fils de coure o alumini.
 • Aïllament: Aquest component és la part que recobreix el conductor, s’encarrega de que el corrent elèctric no s’escapi del cable i sigui transportada de principi a fi pel conductor.
 • Capa de farciment: La capa de farciment es troba entre l’aïllament i el conductor, s’encarrega que el cable conservi un aspecte circular ja que en moltes ocasions els conductors no són rodons o tenen mes d’un fil. Amb la capa de farciment s’aconsegueix un aspecte rodó i homogeni.
 • Coberta: La coberta és el material que protegeix el cable de la intempèrie i elements externs.
 • Fins aquí tot molt interessant Oi? Doncs si et sembla anem a conèixer quins tipus conductors, aïllaments, cables segons tensions, colors i mesures existeixen.

Tipus de conductors elèctrics

 • Recordem que el conductor és el component que transporta l’electricitat.

Conductor de filferro nu:

 • És un sol filferro en estat sòlid, no és flexible i no té recobriment, un exemple d’ús aquest tipus de conductors és la utilització per a la connexió a terra en conjunt amb les piques de terra.

Conductor de filferro aïllat:

 • És exactament el mateix que el conductor de filferro nu amb tan sols una diferència, en aquest cas el conductor va recobert d’una capa d’aïllant de material plàstic perquè el conductor no entri en contacte amb cap altre element com altres conductors, persones o objectes metàl·lics. El filferro aïllat s’utilitza molt més que el coure nu tant en habitatges com oficines.

Conductor de cable flexible:

 • El cable elèctric flexible és el mes comercialitzat i el mes aplicat, està compost per multitud de fins filferros recoberts per matèria plàstica. Són tan flexibles perquè a l’ésser molts filferros fins en comptes d’un filferro conductor gros s’aconsegueix que es puguin doblegar amb facilitat, són molt mal·leables.

Conductor de cordó:

 • Estan formats per més d’un cable o filferro, s’ajunten tots i s’emboliquen de manera conjunta per segona vegada, és a dir, tenen el mateix aïllament de cada conductor més un que els reuneix a tots en un conjunt únic.
Ranura cable elèctric HDMI
Cable elèctric HDMI
Ranura cable elèctric VGA
Cable elèctric VGA

Enllaç de la pàgina: https://masvoltaje.com/blog/tipos-de-cables-electricos-que-existen-n12

Enllaç d’altres components: http://pcedit.cat/components/