Publicado el 1 comentario

Xarxes

En aquest subapartat us expliquem els similituds i diferències entre els Principals Xarxes utilitzades per a connectar ordinadors, i Dispositius.

Les utilitzem diariament en qualsevol Àmbit per a agilitar els comunicacions. Les Xarxes de computadors són 1 conjunt d’ordinadors, i programaris connectats entre si per a compartir recursos i informació. Aquestes Xarxes és podin classificar en Funció de la Seua Grandària, mig físic i topologia. A continuació us descrivim d’algunes de les Xarxes més comuns.

LAN

 • Local Area Network. Les Xarxes d’Àrea Local són els més utilitzades a l’Intercanvi de dades i recursos entre ordinadors,. Habitualment s’utilitzen per a connectar Equips en espais relativament Xicotets.
 • El su principal característica és que permeten la interconnexió de múltiples nodes (Unitats d’Emmagatzematge, Impressores I ALTRES Dispositius) encara que no estiguen Connectats fisicament ALS Nostres ordinadors,
 • El principal inconvenient és que a els nodes que és podin connectar a una LAN són limitats.
Resultat d'imatges per a "LAN"

WAN

 • Wide Area Network. Quan Diverses Xarxes LAN és connecten entre elles li els Coneix paper nom de Xarxes d’àrea àmplia.
 • Les connexions WAN més comuns són la línia telefònica i a els satèl·lits.
 • Les grans Companyies i a els proveidors de Servei d’Internet (ISP, per els seues sigles en anglès) utilitzen freqüentment AQUEST tipo de Xarxes.

MAN

 • Metropolitan Area Network. Quant a la cobertura geogràfica, els Xarxes d’Àrea Metropolitana tinença major abast que els LAN PERÒ Menys que els WAN, per açò s’empren principalment al Àmbits més reduits com a Ciutats i pobles.
 • El principal mig conductor que s’empra en la transferència d’informació és la fibra òptica, la qual cosa Përmet no Solament 01:00 Connexió més ràpida, sinó también Taxes d’errors i latència (la suma de retards temporals d’1 xarxa) més Baixes que Altres Xarxes.
 • A més, también són més estables i Resistents a les interferències radioelèctriques.
Exemple d'un signe de xarxa

WLAN

 • Wireless Local Network. A diferència d’els LAN, en els Xarxes d’Àrea Local l’Intercanvi d’informació és realitza a través d’ones de ràdio.
 • El principal inconvenient és la inseguretat: Qualsevol persona amb una terminal sense fil olla connectar-se a un altre punt d’accés privat si aquest manca de les Mesures de seguridad apropiades.

WMAN

 • Wireless Metropolitan Network. La Xarxa Metropolitana Sense fil és la versión sense fil de les Xarxes d’Àrea Metropolitana convencionals.
 • La principal diferència amb els MAN és que su abast és molt major.
 • Aquesta tecnologia està present en estàndards de comunicació com el WiMAX (Interoperabilitat Mundial per a Accés amb Microones, per els seues sigles en anglès).

WWAN

 • Wireless Local Area Network. La Xarxa Sense fil d’àrea àmplia te una coberta geogràfica Molt més àmplia que la que ofereixen els Xarxes WMAN.
 • En Comptes d’utilitzar tecnologies de Comunicacions mòbils com WiMAX, UMTS, GPRS, EDGE, CDMA2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSPA i 3G; utilitza sistemes com el wifi i el LMDS (Sistema de Distribució Local multipunt, per els seues sigles en anglès).

SAN

 • Storage Area Network. La Xarxa d’Àrea d’Emmagatzematge és un tipo de xarxa Molt utilitzada per els empreses de major Grandària perque Përmet connectar Diverses Unitats d’Emmagatzematge a les Xarxes d’Àrea Local o LAN.
 • Aquest tipo de Xarxes s’utilitzen a els ordinadors, centrals encarregats de processar gran QUANTITAT de dades de Companyies com a IBM, SUN i HP.

PAN

 • Personal Area Network. La Xarxa d’Àrea personal connecta a els Dispositius Propers a l ‘usuari en un entorn reduit. Ordinadors, punts d’accés a Internet, Telèfons Mòbils, PDA i Impressores és podin connectar a una xarxa PA.

Enllaç de la pàgina: https://www.uv.es/uvweb/master-enginyeria-telecomunicacio/ca/blog/lan-wan-man-altres-xarxes-1285954593702/GasetaRecerca.html?id=1285959491342

Enllaç d’altres components: http://pcedit.cat/components/