Components d’informàtica

En aquest subapartat podeu veure quan us poseu damunt de Components al menú de adalt diferents tipus de components d’informàtica com per exemple els perifèrics, cables i xarxes, les definicions i unes quantes imatges. Però aqui, en aquest apartat no hi hauràn components d’informàtica i seràn Smartphones i Televisors.

Smartphones:

És un ordinador de butxaca amb capacitats de telèfon mòbil que té un sistema operatiu capaç d’instal·lar aplicacions mòbils. Això li permet de tenir múltiples funcions: accés a Internet, agenda electrònica, gestió del correu electrònic, videojocs, xarxes socials, etc.

Les vendes mundials de telèfons intel·ligents van superar les de telèfons mòbils convencionals al començament de 2013.

Des dels inicis de la telefonia mòbil s’havien desenvolupat concepcions i prototips que combinaven funcions pròpies dels ordinadors. L’any 1994 IBM va comercialitzar el seu model Simon amb pantalla tàctil i algunes funcions pròpies dels ordinadors. Però el terme «telèfon intel·ligent» no va aparèixer fins al 1997 quan la companyia Ericsson va descriure el seu prototip GS 88 «Penelope» com a tal.

Components d'informàtica Smartphones

Televisors:

És un receptor utilitzat per a la recepció i la reproducció d’imatges i só. Després de la segona guerra mundial, va esdevenir un producte de consum popular. Des de 1970 també s’ha convertit en el principal dispositiu per poder veure altres mitjans audiovisuals, com ara cassets VHS, Laser Disc i més tard ordinadors domèstics, reproductors de DVD, reproductors de Blu-Ray i consoles de videojocs.

La primera televisió mecànica es va comercialitzar entre el 1928 i el 1934 al Regne Unit, Estats Units i Rússia. Aquests dispositius (fabricats i venuts per Baird al Regne Unit) eren inicialment ràdios amb l’addició d’un aparell de televisió, format per un tub de neó darrera d’un disc mecànic rotatiu (patentat per l’enginyer alemany Paul Nipkow el 1884, vegeu El disc de Nipkow), amb uns forats disposats en espiral que reproduïen una imatge de la mida d’un segell postal, que després s’ampliava amb una lupa.

Component d'informàtica Televisors


Enllaç a la pàgina: https://www.pccomponentes.com/componentes