Galeria

En aquest subapartat hem posat diferentes fotos sobre informàtica (no són fotos de components d’ordinadors) com per exemple el sistema binar, HTML i diferents tecnològies com per exemple l’ordinador, tablet, etc. A més de les imatges hem posat una explicació de que és el sistema binari i l’explicació del llenguatge HTML.

Sistema binari
Sistema binari
Sistema binari
HTML
Tecnològies

Sistema Binari:

El sistema binari o de base 2 és un sistema posicional que utilitza només dos símbols per representar un número: 1 y 0

La paraula binari ve de «bi-» que significa dos. Tenim «bi-» en altres paraules como «bicicleta» (dues rodes) o «binoculars» (dos ulls). Els agrupaments es fan de 2 en 2: dues unitats d’un ordre formen la unidad d’ordre superior següent.Aquest sistema de numeració és sumament important perquè és el que fan servir els ordinadors per realitzar tots els seus càlculs i per a representar tota la informació.

En el sistema binari el número 2 no s’escriu mai, quan arribem a 2 unitats es forma un ordre nou i escrivim dues xifres, així 2 s’escriu «10» en aquest sistema:

Número 2 en Sistema binari.

Aquest sistema, molt pràctic pels càlculs automàtics amb sistemes electrònics digitals, és molt poc pràctic per l’escriptura habitual perquè l’expressió de les quantitats resulta molt llarga.

Taula del sistema binari.

HTML:

Llenguatge que serveix per definir el contingut de les pàgines web. Es compon basant-se etiquetes, també anomenades marques o tags, amb les quals aconseguim expressar les parts d’un document, capçalera, cos, capçaleres, paràgrafs, etc. En definitiva, el contingut d’una pàgina web.

HTML és el primer llenguatge que hauria aprendre qualsevol persona interessada en construir un lloc web. A partir del HTML podem passar a molts altres llenguatges interessants que serveixen per a acer coses Diverses i més avançades.

Enllaç pàgina fotos: https://pixabay.com/